• سیفون توالت ایرانی

   آب خاکستری به آب‌های مصرف شده در خانه‌ها می‌گویند و از منظر بهداشتی چیزی بین آب تمیز و فاضلاب است.

 • چگونه بوی نامطبوع آشپزخانه را برطرف کنیم؟

  پخت و پز روزانه، طبخ غذاهای سرخ‌کرده، بوی سوختگی غذا و وجود زباله‌ها و پسماندهای خوراکی همگی عواملی هستند که شرایط را برای تولید بوی نامطبوع در فضای آشپزخانه فراهم کرده و این فضا را از مکانی دلچسب با عطر خوش خوراکی‌های متنوع به منبعی از باکتری‌های بد بو و نامطلوب مبدل می‌سازد.

 • حفاری چرخشی

  امروزه كاربرد دستگاه هاي حفاري چرخشي بسيار متداول شده است. اين دستگاه ها را مي توان در هر نوع زمين به كار برد. ولي برتري كاربرد آن ها در زمين هاي نرم بيشتر است. پيشروي اين دستگاه ها در داخل سنگ هاي سخت به كندي صورت مي گيرد. در اين روش سر مته فولادي كه متصل به انتهاي لوله فولادي است ، از سر چاه چاه به كمك موتور ، حركت دوراني مي نمايد . گل حفاري شده از داخل لوله به درون چاه تزريق شده و از اطراف لوله به سر چاه بر مي گردد.

 • حفاری ضربه ای

   دستگاه هاي حفاري ضربه اي و يا سوندوزها ، دستگاه هاي ساده اي هستند كه براي پژوهش هاي آب يابي بسيار مناسب هستند . از اين دستگاه ها بيشتر براي چاه هايي كه در داخل سنگ هاي مقاوم حفر مي شود ، استفاده مي كنند .

 • چاه گمانه

   اين چاه ها در اصل نوعي چاه اكتشافي به حساب مي آيند . وقتي كه كارشناس در نظر دارد در منطقه اي كه وجود و خصوصيات سفره آب برايش ناشناخته است، محلي را براي حفر چاه تعيين نمايد، پيشنهاد حفز چاه گمانه را مي دهند. با اين عمل در حقيقت بر وجود آب زيرزميني مشكوك بوده و مسئوليت عدم موفقيت چاه را به صاحبان چاه واگذار مي نمايد.

 • چاه های پيزومتری

   چاه هاي پيزومتري را به منظور مطالعه نوسان هاي سطح آب زيرزميني، تهيه نقشه هاي تراز آب و محاسبه حجم آب ورودي جانبي زيرزميني و خروجي سفره حفر مي كنند. قطر اين چاه ها را براي پايين آوردن هزينه حفر ، كم انتخاب مي كنند(6-10 اينچ) آنچه گه بايد در مورد اين چاه ها توجه داشت اين است كه بايد آن ها را در سفره اصلي حفر نموده و با آزمايش هاي معمول و متداول ، از ارتباط هيدروليكي بين چاه و سفره مطمئن گرديد.

 • چاه های اكتشافی

  اين چاه ها را صرفا به منظور اكتشاف حفر مي كنند. در مناطقي كه هنوز چاهي حفر نشده و از دست كم و كيف سفره ي آب اطلاعي در دست نيست تنها با حفر چاه هاي اكتشافي كه زير نظر كارشناس يا محقق انجام مي شود، مي توان از سفره آب شناخت كافي بدست آورد. بهترين و دقيق ترين روش به دست آوردن خصوصيات سفره ي آب ، حفر و پمپاژ چاه هاي اكتشافي است.

 • چاه های عميق

   به چاه هايي گفته مي شود كه عمقشان زياد است و با دستگاه حفاري حفر مي شوند . بيشتر چاه هاي كشاورزي و چاه هايي كه در سفره هاي عميق ، يعني در سفره هايي كه سطح آب آن ها در اعماق زياد واقع است ، حفر مي شوند از نوع عميق مي باشند. قطر چاه هاي عميق متفاوت است . در عين حال قطر بيشتر چاه هاي عميق بين 12 تا 18 اينچ مي باشد.

 • چاه های نيمه عميق

  بعضي از چاه هايي كه به وسيله دست حفر مي شوند، چاه نيمه عميق مي گويند و برخي ديگر چاه هايي را كه تا عمق حداكثر 30تا32 كنده مي شوند، چاه نيمه عميق مي نامند.

  عده اي ديگر چاه هايي كه تا اولين سفره ي آب زيرزميني حفر مي شوند، چاه نيمه عميق مي گويند.

 • چاه های دستی

  اين چاه ها قديمي و ابتدايي ترين چاه هاي آب به شمار مي روند كه در گذشته ، بيشتر از امروز متداول بوده و مورد استفاده واقع مي شدند. در روستاهاي ايران چاه هاي دستي زياد است و از آب آن براي مصارف شرب استفاده و يا دام استفاده مي شود.چاه هاي دستي را اغلب در رسوبات آبرفتي و با وسايل ابتدايي (كلنگ و بيل) تا عمق برخورد به سطح آب زيرزميني و تا چند متري زير آن حفر مي كنند .